Movement Class XL met Mor Shani

Op zondag 7 oktober vindt de tweede Movement Class XL plaats in Dansateliers. De Movement Classes XL worden gegeven door verschillende choreografen verbonden aan het huis en zijn open voor iedereen geïnteresseerd in beweging, lichaamsbewustzijn, choreografie en dans.

De docent van deze Movement Class XL is choreograaf Mor Shani. Mor studeerde in 2009 af aan de ArtEZ Dansacademie en ontwikkelde onder de vleugels van Dansateliers o.a. de stukken Flatland (2011), Gravity and Grace (2013) en Love-ism (2013) in nauwe samenwerking met filmmaker Paul Sixta. Sinds 2015 woont en werkt hij in Tel Aviv, Israël waar hij als huischoreograaf is betrokken bij het Suzanne Dellal Centre. Op 9 oktober toont Mor zijn succesvoorstelling Flatland in Theater Rotterdam als onderdeel van een best-off programma in het kader van 25 jaar Dansateliers.

Wij stelden hem wat vragen over wat we zoal kunnen verwachten van zijn bezoek.

wat is het concept van jouw movement class xl?

Tijdens de Movement Class onderzoeken we samen verschillende concepten die voortkomen uit het boek “PRESENT SHOCK, When Everything Happens Now” (2013) van Douglas Rushkoff. Ik nodig deelnemers uit om de concepten short eternities en present shock te onderzoeken en ervaren als motor voor beweging en besluitvorming. In slow motion creëren we een compositie voor hysterisch realisme wat weer een term is die in 2000 is bedacht door de Engelse criticus James Wood. “De term is een beschrijving van een literair genre dat getypeerd wordt door een sterk contrast tussen uitvoerig uitgewerkt absurdisme, complotten en karakterisering aan de ene kant en een zorgvuldig, gedetailleerd onderzoek van echte, specifieke sociale verschijnselen aan de andere kant.” [wikipedia]

wat kunnen deelnemers van de les verwachten?

We starten met een fysieke en mentale warming-up. Wat volgt is een serie collectieve improvisatie scores waarmee we de relaties tussen positie, perspectief en vrije keuze onderzoeken en oefenen. Tussen de improvisatie-sessies door nemen we de tijd voor reflectie. We sluiten de les af met een 20 minuten durende, doorlopende oefening.

wordt er nog meer onderzocht?

Naast subtiele maar essentiële gedachtes over de beleving van beweging, verkennen we het uitstellen maar ook intensiveren van mentale en fysieke verlangens en de ervaring van “de lineaire werking van de natuur”.

kan je ons vertellen wat we zullen meenemen uit de les?

-Het in staat zijn om tot een superfocus te komen.
-Een nieuw perspectief op de vele mogelijkheden van “verplaatsbare gedachtes” binnenin een ruimte.
-Het plezier van een collectieve prestatie
en het genot van wederkerigheid.

Ik wil meedoen

Lees hier meer over Mor Shani.