Privacyverklaring

Deze verklaring legt uit in hoeverre Dansateliers via dansateliers.nl gegevens van bezoekers verzamelt, gebruikt en beschermt. Neem voor vragen of opmerkingen contact met ons op via info@dansateliers.nl. We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen.

Contactgegevens:

Stichting Dansateliers

’s-Gravendijkwal 58-b
3014 EE Rotterdam
tel.: 010 4369937

Ons beleid
We proberen met onze website al onze bezoekers zo goed mogelijk te voorzien in hun informatiebehoeften. Dansateliers acht het van belang om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. We verstrekken daarom geen persoonlijke gegevens aan derden tenzij expliciet anders vermeld. Ook gebruiken we geen gegevens zonder persoonlijke toestemming om iets toe te sturen.

Onze site bevat links naar andere websites. Dansateliers heeft geen invloed op het beleid van deze websites en kan hier dan ook niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dansateliers verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Gegevens die je zelf verstrekt
Wij vragen om jouw contactgegevens bij aankoop van tickets via onze Stager-ticketshop, bij aanvraag van of informatie over het huren van een studioruimte en bij inschrijving voor de nieuwsbrief. Naast contactgegevens als naam en e-mail vragen we om je woonplaats om zo inzicht te krijgen in de spreiding van onze bezoekers. Via onze Stager-ticketshop vragen we specifiek om postcode/huisnummer. De postcode-gegevens worden verzamelt ten behoeve van onderzoeken naar het Rotterdamse cultuurpubliek op verzoek van de Gemeente Rotterdam en Rotterdam Festivals. De postcode-gegevens zijn anoniem; ze worden losgekoppeld van persoonsgegevens als naam en e-mailadres alvorens ze worden verstrekt aan de Gemeente Rotterdam / Rotterdam Festivals.

  • Inzien en wijzigen
    Na registratie op onze Stager-ticketshop kan je je accountgegevens opzoeken door via het menu in te loggen op https://dansateliers.stager.nl/web/tickets en naar “persoonsgegevens” te gaan.
  • Je kunt je gegevens wijzigen voor onze nieuwsbrieven/uitnodigingen door onderaan in de mailing te klikken op “update subscription preferences” of jezelf afmelden van de lijst via “unsubscribe from this list”.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dansateliers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar zakelijk@dansateliers.nl.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dansateliers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van 2 jaar voor persoonsgegevens (personalia, adres), met het doel om in voorkomende gevallen contact met je op te nemen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dansateliers verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dansateliers gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Aanvaarding
Met het gebruik van deze site geef je te kennen dat je instemt met de privacyverklaring van Dansateliers.