Geannuleerd: Ballet Russe

za 21 mrt |

Ballet Russe is een duet op de scheidslijn tussen house en ballet. Geïnspireerd door het Ballets Russes dat een eeuw geleden met haar exotische flair Parijs op zijn kop zette, onderzoekt Joseph in dit werk opnieuw de aantrekkingskracht van het exotische.

Ballet Russe is een nieuw hoofdstuk uit Joseph’s serie Ballet Fantasies. In deze serie zet hij de technieken en codes van het klassieke ballet op alternatieve manieren in. Joseph onderzoekt of en hoe hij het klassieke ballet nogmaals kan transformeren en mee kan gaan met de tijdsgeest. Hij doet dit onder andere door het vermengen van ballet met elementen uit breaking, house, popping en dancehall.

Joseph mixt niet simpelweg danstalen, maar probeert zich te verhouden tot verschillende culturele tradities die hij allemaal maar deels belichaamt. Als witte man die opgroeide in verschillende landen (third culture kid) en zichzelf verschillende danstalen heeft aangeleerd, bevraagt Joseph in Ballet Fantasies niet alleen de aantrekkingskracht van het exotische, maar ook wat exotisch is voor wie en waarom.

Koop kaarten