ZOOM

Hestia en Sheela na gig, twee oer-oude voorstellingen van vrouwelijkheid, vormden de inspiratie voor ZOOM – Hestia and Sheela na gig. In het stuk bestudeert danser/choreograaf Lana Čoporda, in nauwe samenwerking met videomaker Fanny Hagmeier, de representatie van vrouwen in het dagelijks leven en de hedendaagse media. Balancerend tussen acceptatie en verzet onderzoeken de twee de kloof tussen de wereld van advertenties en videoclips en de meer intieme ervaring van sensualiteit en seksualiteit.

ZOOM in de pers

ZOOM meemaken?

Er zijn op dit moment geen voorstellingen gepland

Partners