The Fool – guided tour

The Fool is een theatrale rondleiding van choreograaf Connor Schumacher die hij dit najaar ontwikkeld rondom de tentoonstellingen Prosecute my Posture in De Garage Rotterdam en Pure Rubens van Museum Boijmans Van Beuningen. Door te vertrekken vanuit de metafoor van “openen” en “sluiten” analyseert The Fool wat echt is, wat in beweging is, wat betekenis heeft en wat de mythes zijn die we voor onszelf verzamelen. The Fool helpt ons te reflecteren op hoe we ons lichaam inzetten om onze omgeving tot ons te nemen en hoe we daarbij het heden en het verleden gebruiken om te snappen wat we zien.  The Fool volgen is een stap in een nieuwe richting, waarbij je het risico loopt van je geloof te vallen en je te verliezen in een moment van kinderlijke verwondering.

Te zien in:

Prosecute my Posture – De Garage Rotterdam
Van 31 augustus t/m 28 oktober is de tentoonstelling Prosecute my Posture te zien in De Garage Rotterdam dat zich vormt rondom het thema van het kwetsbare lichaam. Voor de kunstenaars in de tentoonstelling vormt de kracht van beeld en taal een belangrijk uitgangspunt. Een tweede overeenkomst is de nadrukkelijke aanwezigheid van beweging of performance. De kunstenaars gebruiken het allen als een medium om de identiteit, kwetsbaarheid en waardigheid van het lichaam op een zowel pakkende als mysterieuze wijze in kaart te brengen. Meer informatie hier.

Pure Rubens – Museum Boijmans Van Beuningen
Van 8 september 2018 t/m 13 januari 2019 is de tentoonstelling Pure Rubens te zien in Museum Boijmans Van Beuningen. Het is het grootste overzicht van Rubens’ olieverfschetsen dat in de afgelopen 65 jaar is getoond. Meer informatie hier.

The Fool - guided tour meemaken?

Er zijn op dit moment geen voorstellingen gepland

Partners