R_ESISTERE

“We ain’t going nowhere. We are here to stay. We are here. We are here. We are.”

R-ESISTERE (2014) is een fysiek dans-concert over ‘verzet’ en is ontstaan vanuit de wens om het gevoel van revolutie fysiek vorm te geven. Het portretteert protest als een essentieel onderdeel van het menselijk bestaan maar bevraagt tegelijkertijd de sociale opvatting hierover. De performers belichamen een menigte in protest, met de energie van een publiek van een rockconcert. We vechten allemaal wel ergens voor of tegen, maar hoe maken we dit gevecht aanstekelijk en waardevol? R-ESISTERE gaat niet over revolutie. R-ESISTERE is een manifestatie van een diep vertrouwen dat het goed zal komen: vroeg of laat is er liefde, het enige dat wij moeten doen is volhouden en onze stemmen laten gelden.

R_ESISTERE in de pers

R_ESISTERE meemaken?

Er zijn op dit moment geen voorstellingen gepland