Empowering Dance

Empowering Dance; developing soft skills is een nieuw Europees project dat de bijzondere leereffecten van de hedendaagse danspraktijk op internationaal niveau onderzoekt en in kaart brengt. Het project haakt aan op de uitspraak van het World Economic Forum over het belang van de ontwikkeling van soft skills* als belangrijke vaardigheden binnen de hedendaagse samenleving en arbeidsmarkt.

De hedendaagse danspraktijk, waarbij het creatieve lichaam centraal staat en die met name beoefend en uitgeoefend wordt in samenwerking met anderen, lijkt een uitgelezen voorbeeld van een praktijk die mensen van alle leeftijden helpt in de ontwikkeling van soft skills. Om dit te valideren nemen de initiatiefnemers van Empowering Dance; developing soft skills drie voorbeelden uit hun eigen hedendaagse danspraktijk onder de loep. Welke soft skills ontwikkelen wij met de beoefening van hedendaagse dans? Wat zijn de leereffecten van hedendaagse dans, hoe leveren wij hier bewijs voor en hoe kunnen we deze leereffecten voor een breed publiek toegankelijk maken?

In Nederland wordt het onderzoek uitgevoerd onder de deelnemers van de wekelijkse Movement Class die sinds 2012 in Dansateliers worden georganiseerd. Tijdens de open lessen, die gebaseerd zijn op improvisatie, kunnen deelnemers kennismaken met het bewegingsmateriaal en de werkwijze van verschillende choreografen. Aan de hand van fysieke opdrachten nemen zij de deelnemers mee in een zoektocht naar eigen vormen voor beweging en expressie. De lessen zijn open voor iedereen ongeacht ervaring, met een interesse in beweging, lichaamsbewustzijn, choreografie en dans.

Het onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van Luisella Carnelli, filosoof en onderzoekster werkzaam voor de Fondazione Fitzcarroldo, een onafhankelijk onderzoekscentrum op het gebied van cultuur, kunst en media in Italië.

*Soft skills is een verzamelnaam voor persoonlijke eigenschappen, sociale, communicatieve en –taalvaardigheden, persoonlijke gewoonten, vriendelijkheid en optimisme die kleur geven aan de relaties met anderen. (bron wikipedia)

Empowering Dance meemaken?

Er zijn op dit moment geen voorstellingen gepland

Partners