Crowd 2022 – internationale dansuitwisseling

CROWD is een samenwerkingsverband van dansorganisaties, die samen dansmakers willen ondersteunen in het door-ontwikkelen van een danspraktijk binnen de community arts. Door middel van residenties en ruimte voor discussie en kennisontwikkeling, wil het programma gevestigde danskunstenaars ondersteunen om hun professionele netwerk op te bouwen, ervaring uit te wisselen met anderen in het veld en hun praktijk te ontwikkelen.

In 2021 initieerde het Goethe-Institut het project en werden residenties gehost met partners in Finland, Nederland, Noordrijn-Westfalen (NRW) in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In 2022 werkt het netwerk samen met meer partners en kunstenaars om de ambities te verhogen.

Dit jaar zullen tien geselecteerde danskunstenaars (één uit elk gastland en twee uit NRW in Duitsland) samenwerken met de steun van de partnerorganisaties. De geselecteerde dansmakers zullen in duo’s twee keer samenkomen, steeds voor een residentie van twee weken. Naast de residenties zal het hele netwerk tussen juni en oktober digitaal samenkomen om cross-over thema’s te verkennen, van experts te leren en een gedeeld begrip te ontwikkelen van community arts en betrokkenheid binnen de dans.

Van maandag 5 t/m 19 september 2022 zijn Amparo González Sola (Argentijns, gevestigd in Nederland) en Ásrún Magnúsdóttir (Reykjavik, IJsland) in residentie geweest bij Dansateliers in Rotterdam. 

Meer informatie vind je op www.crowd.dance.

Crowd 2022 - internationale dansuitwisseling meemaken?

Er zijn op dit moment geen voorstellingen gepland

Partners