Oproep aan het veld

Als danssector voelen we een sterke urgentie een gezamenlijk geluid te laten horen over de toekomst van de dans in Nederland vanaf 2021. Er dreigt namelijk een ongezonde sector te ontstaan. Daarom hebben we ons verenigd. Onder aanvoering van Festival de Nederlandse Dansdagen in Maastricht en met steun van het Fonds Podiumkunsten is een gezamenlijk gesprek op gang gebracht binnen de danssector als geheel en binnen vijf specifieke sub-sectoren. De oproep om na te denken over kwaliteiten, knelpunten en actiepunten maakte veel los. Om tot een gedegen antwoord te komen van het hele veld, hebben vijf verschillende sub-sectoren eerst de problematiek met hun achterban besproken. Het betreffen de:

Voorafgaand aan het collectieve debat zijn binnen deze sub-sectoren een aantal bijeenkomsten georganiseerd waarbij zowel de kwaliteiten, knelpunten en actiepunten binnen hun eigen sub-sector zijn benoemd, alsook is gekeken naar wat zich overstijgend binnen de danssector afspeelt. De uitkomsten hiervan zijn besproken in het Ronde Tafelgesprek, De toekomst van de Danssector op 11 oktober en in het Debat op 12 oktober 2018, tijdens Festival de Nederlandse Dansdagen. De urgentie van alle bevindingen werd onderschreven door de grote opkomst en betrokkenheid.

Dit intensieve en vruchtbare proces heeft geleid tot zes belangrijke documenten: vijf daarvan gaan specifiek in op de betreffende sub-sectoren; het gezamenlijke visie-document verwoordt de overstijgende analyse van het hele dansveld. Deze zes documenten geven tevens handen en voeten aan de sector-analyse dans van de Raad voor Cultuur.

Bron: nederlandsedansdagen.nl