Advies voor Dansateliers van Raad voor Cultuur

Dansateliers ontving gisteren een negatief advies van de Raad voor Cultuur, nadat wij in januari een aanvraag indienden als ontwikkelinstelling in de Basisinfrastructuur. Na jaren van bouwen aan onze prachtige organisatie, was er een natuurlijk momentum voor groei. We waren dan ook meer dan klaar en voorbereid op een nieuwe stap.

We zijn dan ook bijzonder teleurgesteld over het negatieve advies van de Raad voor Cultuur dat we gisteren ontvingen. Daar moesten we echt even van bijkomen. We bezinnen ons op een reactie op het advies, wat in onze ogen geen recht doet aan de kracht en bevlogenheid van onze plannen en het gestaag, gedegen en met zorg bouwen aan een stevige organisatie en een prachtig palet aan hedendaagse danskunstenaars. We feliciteren alle organisaties die wel een positief advies kregen om hun plannen te verwezenlijken in de toekomst.

Wij houden moed en gaan niet bij de pakken neerzitten, dat zit niet in onze aard. We hebben in de afgelopen jaren van alles uit de kast getrokken om te groeien en te bloeien, samen met de kunstenaars met wie we werken. We vinden altijd wegen, maar we waren zo toe aan wat rust in de tent. Er komen nog twee rondes adviezen aan, als eerste de RRKC die haar adviezen op 17 juni presenteert en in augustus het Fonds Podiumkunsten.

Foto: Thijs Huizer