Merel Heering associate dramaturge bij Dansateliers    

Sinds januari 2021 is Merel Heering associate dramaturge van Dansateliers. Zij zet zich middels haar eigen praktijk als (dans)dramaturg en adviseur in voor een inclusievere kunst- en cultuursector. Het constructief-kritisch onder de loep nemen van werkwijzen van zowel kunstenaars als culturele instellingen staat centraal in haar werk. 

‘Ik doe in mijn werk momenteel graag twee dingen tegelijkertijd: mensen in hun kracht zetten om hun stem te laten horen, maar ook: het bewustzijn oproepen dat die eigen stem altijd slechts een stem is binnen een pallet van perspectieven, op dans en op de wereld. Van daaruit start de dialoog.’ 

Bij Dansateliers draagt Merel bij aan de transformatie die de organisatie momenteel doormaakt: de ontwikkeling naar een meer inclusieve en zelfsturende organisatie, in samenwerking met onze associate artists. Ze is verantwoordelijk voor (internationale) projecten als One Night’s Dance en Empowering Dance en initieert en ontwikkelt nieuwe projecten op het gebied van kennisdeling en dansdramaturgie. Bij alles wat ze doet, zet Merel in op de vormgeving en groei van meerstemmigheid.

Merel is al meer dan tien jaar als freelance dramaturg verbonden aan Dansateliers. ‘Het was een wederzijdse wens om de zeer vruchtbare samenwerking die er al was, structureler te maken. We zijn heel blij dat daar nu ruimte voor is’, aldus directeur Kristin de Groot.      

Merel heeft een praktijk als adviseur op het gebied van (dans)dramaturgie, programmering en diversiteit & inclusie. Eerder gaf ze de programmering vorm bij Theater aan Zee (BE) en Jonge Harten Theaterfestival. Ze heeft ruime ervaring in het ontwikkelen en leiden van talentontwikkelingsprojecten voor dans- en performance kunstenaars in binnen- en buitenland. Dat deed ze onder andere voor B-Motion Festival (IT) en Dance & Dramaturgy EU. Naast haar werkzaamheden voor Dansateliers is ze ook als associate dramaturge verbonden aan Théâtre Sevelin (CH).