Lisa Reinheimer volgt Kristin de Groot op bij Dansateliers

Het bestuur en het team verwelkomen met enthousiasme Lisa Reinheimer als de nieuwe directeur van Dansateliers en kijken uit naar de samenwerking met haar. Lisa start per 14 november en Kristin vertrekt per 1 januari, zodat een zorgvuldige overdracht kan plaatsvinden.

Dansateliers is een springplank voor vele eigenwijze en uitgesproken danskunstenaars. In de elf jaar dat Kristin nu directeur is, is er gebouwd aan een stevige organisatie, waar een onderzoekende en nieuwsgierige geest altijd als startpunt geldt. Daarnaast heeft Dansateliers onderzoeksruimte weten te creëren door verschillende Europees gefinancierde projecten te co-initiëren in vruchtbare partnerschappen. 

In de afgelopen tijd is er vooral gebouwd aan het vormen van een sterk team, waarin verantwoordelijkheid gedeeld is en samen gedragen. Lisa pakt met haar persoonlijke kijk op dans en haar kennis, kunde en ideeën het stokje over, om samen met het team Dansateliers de toekomst in te laten bewegen.  


Lisa:
“Als jonge professional, als criticus en later als partner in Moving Futures leerde ik Dansateliers kennen als een plek waar vertrouwen en generositeit centraal staan. Waar niet alleen choreografen en dansmakers, maar ook andere professionals, samen de hedendaagse dans ontwikkelen, onderzoeken en erover uitwisselen. Waar belangrijke thema’s worden aangekaart en waar een open blik en kritische (zelf)reflectie de basishouding is. Daarop wil ik als de nieuwe directeur voortbouwen.
Samen met het team en de makers verbonden met Dansateliers wil ik ruimte opeisen voor noodzakelijke ontwikkelingen in de dans. Ik wil me hard blijven maken voor een meerstemmig dansveld en actief bijdragen aan hoe we samen een duurzamer werkveld vormgeven, met vertrouwen en verbondenheid als onderliggend motto.”

Kristin: “Ik geef met plezier het stokje door en heb er alle vertrouwen in dat Lisa de warme en constructieve relatie met de makers, partners en fondsen voort zal zetten en dat ze met een frisse kijk ruimte zal blijven maken voor een gevarieerd palet aan artistieke talen.” 

Marco Florijn, voorzitter van het bestuur: Vlak na haar komst, moest Kristin het huis opnieuw bouwen. Dat is haar gelukt. Zij maakte Dansateliers tot een plek waar de kunst bloeit in een netwerk waar mensen verbonden zijn. In Lisa hebben wij een waardige opvolger gevonden. Inhoudelijk en intermenselijk is zij een persoon die Dansateliers nodig heeft. Zij zal zorgen dat de ambities en afspraken geborgd blijven en onderzoekt met het team, de makers en onze omgeving hoe Dansateliers als huis voor de ontwikkeling van dans (en meer) verdere noodzakelijke en/of gewenste stappen kan maken. Die integere beweging met de juiste mate van ambitie en visie trok het bestuur in haar aan. Wij kijken uit naar deze samenwerking.”


Bio Lisa Reinheimer
 

Lisa Reinheimer (1985) schreef als onafhankelijk criticus over maakpraktijken en ontwikkelingen in de Nederlandse dans voor o.a. Dans Magazine, Theaterkrant en Tanzweb.org, voor festivals en instellingen als De Nederlandse Dansdagen en European Dancehouse Network, en voor en over verschillende choreografen. Ze cureerde contextprogramma’s voor festivals en theaters en deed tal van inleidingen en nagesprekken. Ruimte maken, context creëren en verbinden vormen een rode draad. 

Lange tijd was ze verbonden aan Domein voor Kunstkritiek waar ze o.a. programma’s ontwikkelde om de danskritiek te vernieuwen en inspireerde daarmee ook internationale collega’s. Daarnaast was ze hoofddocent Dramaturgy, Arts & Culture aan de Fontys Dance Academy waar in haar lessen kritisch leren denken, je eigen stem ontwikkelen en positiebepaling een belangrijke plek innam.

In 2020 sprak ze de Staat van de Nederlandse Dans online uit, geheel passend bij haar onderzoekende karakter in de vorm van een podcast film. Van januari 2020 tot oktober 2022 werkte ze als artistiek coördinator bij DansBrabant waar ze inzette op de ontwikkeling van duurzame makerspraktijken en naar alternatieven zocht voor productiegedreven werken.

Lisa wordt bij DansBrabant opgevolgd door Nienke Rooijakkers, die daar als artistiek leider aan de slag gaat en de plannen doorzet om van DansBrabant een meer makersgedreven organisatie te maken.

Beeld: Jochem Jurgens