Dansateliers zoekt bestuursleden

In verband met het verlopen van termijnen, zijn we per juni 2022 op zoek naar twee leden van bestuur;
een algemeen bestuurslid en een secretaris (x/v/m)

(Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 06-04-2022)

Dansateliers houdt zich aan de Code Cultural Governance. Het bestuur vergadert vier keer per jaar, waarvan eenmaal zonder directie. De samenwerking is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en bij de aanstelling kijken we zorgvuldig naar diversiteit in kennis, expertise, leeftijd, sekse en culturele achtergrond. Een zittingstermijn bedraagt vier jaar met mogelijkheid tot verlenging. De dagelijkse gang van zaken is gedelegeerd bij de directeur. Dansateliers werkt met een junior bestuur met drie juniors die een ontwikkeltraject volgen van twee jaar en gecoacht worden door het zittende bestuur.

Heb je interesse en wil je meer weten? Ons volledige bestuursprofiel vind je hier.

De volledige vacature beschrijving vind je hier: Vacature bestuur

Beeld: Thijs Huizer