Dansateliers doet mee aan nieuw Europees onderzoeksproject Empowering Dance II

Het is tijd om de wereld te laten profiteren van de voordelen die dans te bieden heeft. In het Europese onderzoeksproject Empowering DanceThe Soft Skills Teaching and Learning Approach werken zeven Europese partners samen aan de ontwikkeling van een handboek in hoe soft skills – oftewel sociale vaardigheden – aan te leren via dans.

Soft skills worden meer en meer erkend als onmisbare vaardigheden in onze maatschappij. Soft skills gaan bijvoorbeeld over het vermogen om op jezelf te reflecteren, om constructief samen te werken, empathie te ontwikkelen, om te gaan met conflicten en bewustwording over hoe je gezond leeft. We geloven dat het van levensbelang is om ons als mensen bewust te worden van de soft skills die we bezitten en te leren hoe we die kunnen inzetten. Dans is een krachtig instrument om deze soft skills verder te ontwikkelen, iets dat we aantoonden in het eerdere project Empowering Dance. In het vervolgonderzoek Empowering Dance – The Soft Skills Teaching and Learning Approach vragen we ons af: hoe kunnen danskunstenaars en docenten het aanleren van soft skills onderdeel maken van hun professionele praktijk?

Soft skills aanleren door te raven

Het onderzoek zal worden gedaan binnen vier casestudies, verdeeld over Italië, Frankrijk, Duitsland en Nederland. In Rotterdam onderzoekt danskunstenaar Connor Schumacher dit vanuit het perspectief van zijn rave-community. Een groep non-professional dansers doet mee in deze focusgroep.

Elk land heeft een eigen casestudy met een andere focus binnen het onderzoek. Dit varieert van het werken met mensen met Parkinson in Italië tot het werken met jongvolwassenen in Duitsland. Binnen al deze gebieden onderzoeken we de kracht van soft skills en hoe we die vaardigheden kunnen overbrengen op andere mensen.

Dit project loopt van 2020-2022. In 2022 starten we met het delen van de verkregen kennis via bijeenkomsten waarin onderzoekers en kunstenaars hun inzichten delen. Ook wordt er een digitaal handboek gepresenteerd waarin tools worden aangereikt om soft skills via dans over te brengen. Het handboek komt beschikbaar als open-source materiaal voor danskunstenaars en andere mensen die deze kennis willen inzetten.

Empowering Dance – The Soft Skills Teaching and Learning Approach is een gezamenlijk project van Akademija likovnih umjetnosti Sveucilista u Zagrebu (Zagreb, Kroatië), CSC Bassano del Grappa (Italië), Dansateliers (Rotterdam, Nederland), Hrvatski Institut Za Pokret (Zagreb, Kroatië), K3 (Hamburg, Duitsland), La Briqueterie (Vitry-sur-Seine, Frankrijk), Roehampton University (Verenigd Koninkrijk). Het project wordt financieel ondersteund door het Creative Europe programma van de Europese Unie.