CROWD – open call – internationaal residency programma community practice

CROWD is een samenwerkingsverband van dansorganisaties, die samen dansmakers willen ondersteunen in het door-ontwikkelen van een danspraktijk binnen de community arts. Door middel van residenties en ruimte voor discussie en kennisontwikkeling, wil het programma gevestigde danskunstenaars ondersteunen om hun professionele netwerk op te bouwen, ervaring uit te wisselen met anderen in het veld en hun praktijk te ontwikkelen.

In 2021 initieerde het Goethe-Institut het project en werden residenties gehost met partners in Finland, Nederland, Noordrijn-Westfalen (NRW) in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In 2022 werkt het netwerk samen met meer partners en kunstenaars om de ambities te verhogen.

Dit jaar zullen tien geselecteerde danskunstenaars (één uit elk gastland en twee uit NRW in Duitsland) samenwerken met de steun van de partnerorganisaties. De geselecteerde dansmakers zullen in duo’s twee keer samenkomen, steeds voor een residentie van twee weken.
Naast de residenties zal het hele netwerk tussen juni en oktober digitaal samenkomen om cross-over thema’s te verkennen, van experts te leren en een gedeeld begrip te ontwikkelen van community arts en betrokkenheid binnen de dans.

De call van 2022 is nu open. 
Danskunstenaars met een aantoonbare praktijk in sociale cohesie worden aangemoedigd om zich aan te melden. Het CROWD-netwerk zet zich in voor een diverse en inclusieve gemeenschap en we moedigen aanvragen aan van mensen met een ondervertegenwoordigde achtergrond. We hebben beurzen en ondersteuning om tegemoet te komen aan aanvragers met extra toegangsbehoeften of zorgtaken.

Aanmelden kan tot maandag 21 maart 2022, 10.00 uur (GMT). 

Meer informatie over hoe je je kunt aanmelden, vind je op www.crowd.dance

Het CROWD-netwerk bestaat uit: Het Goethe-instituut (wereldwijd), Arts Council England (UK), NRW KULTURsekretariat (DE), Nordic Culture Fund (nordic region), Creative Scotland (UK), Bora Bora – Dance and Visual Theatre (DK), Dance Limerick (IE), Dance4 (UK), Davvi-Centre for Performing Arts (NO), Dansateliers (NL), Dansverkstaedid (IS), Pottporus (DE), TaikaBox (FI), TanzFaktur (DE) and The Work Room (UK)