Connor Schumacher genomineerd voor de Gieskes-Strijbis Podiumprijs 2022

Connor Schumacher is genomineerd voor de grootste podiumprijs van Nederland, de Gieskes-Strijbis Podiumprijs 2022!

Deze prijs is in 2017 geïnitieerd om vrij denken en verbeelden te ondersteunen en wordt jaarlijks uitgereikt aan twee makers die bijdragen aan de kwaliteit en diversiteit van de podiumkunsten in Nederland. Op 19 september 2022 wordt de prijs uitgereikt aan twee (van vijf) genomineerden.

De Adviescommissie van de Gieskes-Strijbis Podiumprijs koos voor de vijf uiteenlopende genomineerden omdat ze “allen uniek zijn in de manier waarop ze een artistiek universum creëren. Daarbinnen zijn de genomineerden zeker niet eenkennig: multidisciplinaire verkenningen en een verbondenheid met maatschappelijke ontwikkelingen paren ze aan een grote gevoeligheid voor het bereiken van nieuw publiek.”

“De Gieskes-Strijbis Podiumprijs is meer dan ooit nodig in tijden waarin het voor posiumkunstenaars moeilijk is om werk te realiseren, zichtbaar te maken en aan publiek te presenteren”, aldus de voorzitter van de Adviescommissie.