Joseph Simon

Als Bboy van oorsprong, speelt het aanhoudend onderzoeksproces in het eigen lichaam en in uitwisseling met anderen een belangrijke rol voor Joseph Simon. De rode draad in al zijn werk is het creëren van zogenaamde ‘Third Culture Spaces’. Dit zijn tussenruimtes tussen dans ‘talen’  waarbij het vinden van nieuwe vormen maar vooral ook de samensmelting of botsing van praktijken en filosofieën van verschillende dans culturen centraal staat. Zijn focus ligt voornamelijk op ballet, breaking, house dance en recentelijk ook dance hall. De interesse voor ‘Third Culture Spaces’ komt vanuit zijn eigen achtergrond als ‘Third Culture Kid’: Fransman opgegroeid in Nederland, Japan en Duitsland met een passie voor taal dat ook wordt gespiegeld in zijn brede interesse binnen de dans. 

In het spelen met hybride vormen zoekt Joseph naar verrijking en uitwisseling en blijft hij vragen stellen rond het thema identiteit. Tegelijkertijd probeert hij zich ook steeds bewuster te verhouden tot de spanning rondom racisme, privilege en toe-eigening. Een spanning die voortvloeit uit het werken tussen ballet als product van Westerse cultuur, en ‘street- and club dances’ die een groot deel van hun roots hebben in de Afrikaanse diaspora, met name Afro-Amerikaanse cultuur.

Met bewegingstalen als ‘sticky feet’ en werkseries als ‘ballet fantasies’ zoekt Joseph bijvoorbeeld naar alternatieve vormen van ballet, die breken met hiërarchieën, uitnodigen tot groove en individualiteit vanuit een HipHop filosofie.

 


BIO
Joseph Simon (Frankrijk, 1989) studeerde in 2014 af aan ArtEZ School of Dance in Arnhem. Gedurende zijn studie onderzocht hij de bruggen tussen breaking en hedendaagse bewegingsvormen. Zijn doorgaande interesse hiervoor leidde tot een nauwe trainingsband en samenwerking met mede student Jonas Frey die nog steeds aanhoudt. Simon vindt het belangrijk om vanuit verschillende perspectieven in het dansveld te staan; zo is hij docent op de Codarts Circus School; blijft hij zich verder ontwikkelen door middel van lessen en werkte hij o.a. met choreografen als Alida Dors, Jochen Heckmann, Erik Kaiel, Jean-Guillaume Weis, Eric Trottier, Jonas Frey, Christina Liakopoyloy, Justin de Jager, Dalton Jansen, Hooman Sharifi en binnenkort Oona Doherty.

Beeld: Barbara Dietl

Anderen over Joseph Simon