Moving Futures

In 2013 startten de vijf Nederlandse danshuizen Dansmakers Amsterdam, Dansateliers, DansBrabant, De Nieuwe Oost en Random Collision het Moving Futures netwerk. Met het landelijk gespreide netwerk en een krachtenbundeling met lokale theaters en partners, streven de danshuizen ernaar om een nieuwe generatie choreografen op (inter) nationale schaal zichtbaar te maken. Het reizende hedendaagse dansfestival Moving Futures werkt als ontmoetingsplek voor makers, publiek, programmeurs en producenten. Het festival biedt naast de programmering, een rijk en kaderend randprogramma, dat het publiek uitnodigt de choreografen op verschillende manieren te ontmoeten.

Meer informatie op movingfutures.nl

Moving Futures in de pers

Moving Futures meemaken?

Er zijn op dit moment geen voorstellingen gepland

Partners