Lana Čoporda

2014

No lonely fighters, please is een stuk van Lana Čoporda over samenwerken. Lana onderzoekt hoe ze situaties kan creëren die de aanwezigheid van meer mensen vereisen. Met het werk wil ze het belang van samenzijn en samenwerken tonen: het nodig hebben van meer dan één lichaam, twee handen of één stem.

“Vaak ervaar ik dat het vragen om hulp door anderen beschouwd wordt als zwak of een gebrek aan autonomie. Mijn intentie met No Lonely Fighters, please is het laten zien dat het ondersteunen van iemand, het samenwerken, eerder bevorderlijk en constructief is. Met het stuk tracht ik het publiek te inspireren om samen te spelen en werken.”

Concept and choreografie: Lana Čoporda
Dansers: Laya Benje Will & Cassidy Carbine
Lana Čoporda

Lana Čoporda (Joegoslavië, 1990) studeerde dans aan ArtEZ in Arnhem. In het MinorMaker programma begon ze voor het eerst me haar eigen creaties en deed ze het onderzoek Irony in Dance. Het onderzoek werd uitgebreid in een studenten-productie programma van Generale Oost en resulteerde in het stukTake a closer look waarvan een verkorte versie gepresenteerd werd tijdens ITS Festival Amsterdam 2014. Hiernaast creeerde ze de interactieve installatie Playground en maakt ze het stuk It's us. Is it? voor dans- en theaterstudenten in Tel Aviv. In haar werk vertrekt ze vanuit een gevoel voor moraliteit en identificeert ze met sporen van absurditeit die herkenbaar zijn in sociaal gedrag terwijl ze zoekt naar manieren om humor, toegankelijkheid en nieuwe invalshoeken te bieden.