Dansateliers is sinds 2016 affiliate member van het European Dancehouse Network (EDN). EDN is een netwerk gebaseerd op vertrouwen en samenwerking tussen Europese danshuizen met een gedeelde visie op de ontwikkeling van dans als kunstvorm over de grenzen heen. 

De danshuizen opereren onder een onafhankelijke artistieke directie, faciliteren onderzoek, productie en presentatie en bieden ondersteunende programma’s voor professionele choreografen en dansers. Parallel aan een jaarlijks, doorlopend programma,  organiseren de EDN leden leerprogramma’s en activiteiten op het gebied van participatie, waarmee zij zich met regelmaat in de danswereld en daarbuiten begeven, zowel lokaal als internationaal.

Sinds haar oprichting in 2009, fungeert EDN als een paraplu voor verschillende samenwerkingsprojecten als modul-dance, EVDH – European Video Dance Heritage, Léim, Communicating Dance, Chin-A-moves, Kore-A-Moves en Dance Dialogues Africa. Sommige van deze projecten zijn gerealiseerd met dank aan Europese Cultuurprogramma’s. Met behoud van de eigen identiteit en verschillen werken alle leden op een horizontale manier samen om het idee van een divers Europa te verspreiden, een duurzame toekomst voor de sector te verzekeren en dans als relevante kunstvorm stevig onder de aandacht te brengen.

www.ednetwork.euDit project is ondersteund door het Creative Europe Programme van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor dit bericht ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.