S2C2 (2010)


BRAND NEW #2 COPRODUCTIE DANSATELIERS EN CONNY JANSSEN DANST

We worden meer en meer uitgedaagd om stil te staan bij hoe we ons tot onszelf en anderen verhouden. Het lichaam van de dansers wordt opgevat als een krachtig, veelzijdig en intens instrument dat drager van betekenissen is. De inspanning en de kracht, het nemen van risico’s en de kwetsbaarheid van het lichaam zijn kernbegrippen.

Gefascineerd door het begrip ‘contamination’, en de vele verbintenissen die er te leggen zijn met de tijd waarin we leven, is Arno Schuitemaker met de dansers opzoek gegaan naar specifieke mogelijkheden en grenzen van het lichaam. Zonder dat de onderlinge relaties op het spel komen te staan, dagen de dansers in S2C2 zichzelf en de ander uit door zich aan een fysiek experiment te onderwerpen.